Berbatov

43 teksty – auto­rem jest Ber­ba­tov.

Ob­raża się tyl­ko ten co nie żyje w zgodzie z sobą 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 lutego 2014, 00:53

Szczęście czy­jeś, ważniej­sze od własnego. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 stycznia 2014, 20:21

Wciąż szu­kam cze­goś, cze­go nie mogę mieć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 grudnia 2013, 14:09

Czte­ry ściany, pus­ty pokój, cisza w której słychać włas­ny oddech... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 listopada 2013, 23:26

Człowiek całe życie ro­bi głup­stwa i za każde z nich z biegiem cza­su będzie żałował. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 sierpnia 2013, 04:27

Za­pamiętaj to, suk­ces zaw­sze był i będzie de­finiowa­ny tym, że pow­stałeś je­den raz więcej, niż upadłeś 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 lipca 2013, 20:12

Jeśli chcesz żyć swoim marze­niem ko­nie­czne jest aby poz­być się nieudaczników ze swo­jego życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 lipca 2013, 23:06

Z dnia na dzień co raz bar­dziej wątpie w to, że kiedyś spot­kam ko­bietę, na której będzie mi za­leżeć tak bar­dzo jak na tej pier­wszej :-( 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 czerwca 2013, 00:09

Żad­na oso­ba, o której po­myślę nie da­je mi ty­le sił do działania co Ty! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 czerwca 2013, 23:53

Wy­korzys­taj czas który masz, tak by wy­ciągnąć z niego jak najwięcej. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 kwietnia 2013, 23:15
Zeszyty
  • Ulubione – To co sie­dzi we mnie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność